Eesti Insuldiliit

Eesti Insuldiliit (EIL) on vabatahtlik, heategevuslik, mittetulunduslik ja mittepoliitiline avalikes huvides tegutsev organisatsioon, mis ühendab insulti haigestunud isikuid, nende hooldajaid ja teistest EIL-i eesmärkidest huvitatud isikuid ning organisatsioone ja seltse

EIL-i eesmärgiks on insulti haigestunud isikute ja nende hooldajate huvide kaitsmine ja ühiskonna teavitamine insuldi ennetamisest.

EIL liikmeks võib astuda iga soovija. EIL liikmed saavad nõuandeid insuldist tingitud probleemidega toimetulekul, samuti osa võtta liidu üritustest, regulaarselt toimuvatest koosolekutest ning osaleda liidu töös.

EIL liikmeks soovija saab tutvuda liidu põhikirjaga siin. ning täita liitu astumiseks avaldus siin .

Kontaktandmed

EESTI INSULDILIIT
L. Puusepa 8H
51014 Tartu
insult@insult.ee

Registrikood 80356601
a/a SEB 10220219514225
IBAN EE811010220219514225